Menu Close

Saugokime ir mylėkime Žemę

Vaikas pažįsta pasaulį liesdamas, įkvėpdamas, ragaudamas. Reikia daug širdies, daug gilios išminties ir kantrybės, kad palaipsniui – gėlytė po gėlytės, pievelė po pievelės, stebuklas po stebuklo „įdėtume“ į vaiko gamtos pažinimo „kuprinę“ žinių, supratimo, gebėjimo ne tik pasidžiaugti, bet ir saugoti tai, ką sukūrė gamta.

Todėl, mes lopšelio-darželio pedagogės, siekiame ugdyti ikimokyklinukų, mylinčių, tausojančių gamtą, savo tėvynę Lietuvą, įgūdžius.

Kovo 20 d. darželyje vyko renginys pasaulinei žemės dienai paminėti. Šiai dienai darželio bendruomenė pradėjo ruoštis iš anksto. Visose grupėse pedagogės, vaikai ir tėveliai rašė laiškus Žemei, kūrė plakatus „Saugokime ir mylėkime Žemę“, piešė piešinius Žemės tema, puošė medžius gerais darbais, žiūrėjo filmukus „Apie Žemę“.

 

 

 

Į šventinį renginį visus mažus ir didelius pakvietė priešmokyklinės „Saulučių“ grupės vaikai ir pedagogės. Mini scenelėje „Miške“ jaunieji aktoriai akivaizdžiai parodė, kaip žmonės teršia aplinką, kaip rūšiuojamos šiukšlės, ko negalima daryti, norint išsaugoti gamtą.

 

Mažieji vyturiukai susidomėję žiūrėjo pasaką „Juodoji Tetulė“, kuri prašė saugoti ir mylėti Žemę, „…juk tai ji – Juodoji motulė, mus visus nešioja kiekvieną dienelę“. Juodoji Tetulė dėkojo visiems už paukštelių globą, už dalyvavimą akcijose DAROM, MES RŪŠIUOJAM, makulatūros, kamštelių rinkimą.

 

Po renginio, lauke apjuosėme Žemę ir, skambant dainai „Žemės vaikai“, paleidome žibintą, jame parašę: „Sieksime visi, maži ir dideli, kad Žemė ir visa gamta taptų gaivinančiu, niekad neišsenkančiu gyvybės šaltiniu mums ir ateinančioms kartoms. Težydi Žemė nuo mūsų šypsenų ir gerų darbų“. Skriejantis žibintas pranešė visai žmonijai, kad lopšelis-darželis „Vyturėlis“ prisideda prie Žemės išsaugojimo.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Virginijos Sodienės inf.

 

 

Skip to content