Menu Close

Laisvos vietos

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

                      Konkursą skelbia: Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“, biudžetinė įstaiga, Birutės g. 22 B, LT-90113, Plungė, tel.:(8 448) 72376. Duomenys kaupiami ir saugojami juridinių asmenų registre, kodas 191128950.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti – 1,0 etato darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimo koeficientas – 7,8.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę (suderinus su vadovu, paskirsto techniniam personalui darbo sritis, plotus, užduotis, apimtis pagal patvirtintus pareigybių aprašus. Vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro darbo grafikus);
 • atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos dokumentacijos parengimą, instruktavimą ir reikalavimų vykdymą;
 • tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą, pildo reikiamą dokumentaciją, atsako už viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą. Vieną kartą metuose pateikia viešųjų pirkimų ataskaitą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos;
 • vykdo materialinių vertybių įsigijimą ir priežiūrą; remonto darbus ir apskaitą. Pildo turto priėmimo, perdavimo, nurašymo dokumentus ir pateikia buhalterijai;
 • dalyvauja rengiant, vykdant įstaigos strateginius veiklos planus ir įvairius projektus;
 • kontroliuoja įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, tinkamą eksploataciją ir ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • analizuoja sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus;
 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint);
 • dokumentų rengimo, valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu transportu;
 • įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, lopšelio-darželio pagrindinės veiklos organizavimo išmanymas;
 • Mokėjimas vertinti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Gebėjimas bendradarbiauti, spręsti konfliktines situacijas, dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą.

Privalumai:

 • orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 • buhalterio profesinė kvalifikacija.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: l.d.vyturelis@gmail.com

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2022-04-02.

Konkurso data: 2022 balandžio 5 d., 10 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Asta Baltuonienė.

Kontaktinis tel.: (8 448) 72376, +37067117621, el. paštas l.d.vyturelis@gmail.com

Informacija paskelbta 2022-03-22

 

Skip to content