Menu Close

Laisvos vietos

Plungės rajono savivaldybės informacija
Dėl priėmimo į mokyklas 2023–2024 mokslo metams

Pranešame, kad 2023 m. vasario 1 d. prasideda prašymų priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2023–2024 mokslo metais priėmimas.

Prašymai registruojami adresu https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti727

PRAŠYMŲ UGDYTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TEIKIMO GRAFIKAS

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
Nuolat
(visus metus)
Birželio 1 d. Birželio 2 d. – birželio 16 d.
Liepos 10 d.
(į likusias laisvas vietas)
Liepos 10 d. – liepos 21 d.
Rugpjūčio 24 d.
(į likusias laisvas vietas)
Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių. Vieta eilėje skiriama pagal nurodytą pirmumo teisę bei prašymo pateikimo datą, laiką.

Pirmenybė priimant teikiama:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pateikiamas tik rašytinis prašymas įstaigos direktoriui);
  • našlaičiams, globojamiems ir (ar) įvaikintiems vaikams;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko (mokosi) toje pačioje įstaigoje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba toje įstaigoje;
  • vaikams, kurių tėvai dalyvauja Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programoje;
  • vaikams, kuriems Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių.

Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.plunge.lt/veiklos-sritys/svietimas/priemimas-i-ugdymo-istaigas/

 

 

Skip to content