Menu Close

Paslaugos

Neformaliojo ugdymo mokytojas (fizinis ugdymas).

Organizuoja grupines  ir  individualias  fizinio ugdymo pratybas – rytines mankštas, fizinio ugdymo valandėles, sportinių žaidimų (krepšinio, regbio, futbolo ir kt.) treniruotes, aerobikos užsiėmimus, korekcines mankštas plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos prevencijai, relaksacijos ir grūdinimo valandėles braidymo baseine įstaigą lankantiems vaikas.  Užsiėmimų metu lavina pagrindines fizines ypatybes, formuoja judėjimo įgūdžius, taisyklingą laikyseną.  Ugdo  vaikų  vertybines  nuostatas,  padeda  jiems  tenkinti  saviraiškos  ir  saviugdos poreikius, ugdo sveikos gyvensenos pradmenis.

Logopedas,  specialusis pedagogas.

Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ir bendravimo sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.
Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius tarties, fonemines klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.
Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus.

Meninio ugdymo mokytojas.

Organizuoja muzikinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, ritminių judesių, grojimo įgūdžius, lavina estetinį skonį muzikai, formuoja tautinės savimonės pradmenis, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus.
Sustiprintas muzikinis ugdymas realizuojamas papildomoje veikloje ( folkloro būrelyje), kur vaikai supažindinami su žemaičių krašto ypatumais.

Maitinimo organizatorius.

Organizuoja vaikų maitinimą ir vykdo jo priežiūrą, rengia maisto gaminimo receptūras ir gamybos technologijų aprašymus su maistinės vertės kaloringumo skaičiavimais ir derina su Visuomenės sveikatos centro specialistais.

 

Krepšinio treniruotės – Plungės SRC

Mokama

Futbolo treniruotės – Plungės futbolo klubas „Babrungas“

Mokama

 

Choreografija – VšĮ „Klaipėdos Žingsnis“

Mokama

Robotikos užsiėmimai – VšĮ „Robotikos akademija“

Mokama

 

 

Skip to content