Menu Close

Darbuotojų darbo užmokestis

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

ETATAS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAS

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

1

10,01;   10,05;   10,12

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1

9,35;   9,4;   9,44

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

1

8,81;   8,84;   8,91

Mokytojo padėjėja, Virėja

1

5,4

Sargas, kiemsargis, valytojas, skalbėjas, darbininkas

1

Minimali mėnesinė alga

Pedagogų darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 “DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.

 

Skip to content