Menu Close

Pratęstas Sveikatą stiprinančios mokyklos statusas

Šiais metais baigėme vykdyti Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Sveikatos stiprinimo programą 2019-2023 metams.  2023 metų lapkričio mėnesį mokyklos direktorės Astos Baltuonienės paskirta darbo grupė: Audronė Norvaišienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo mokytoja (fizinis ugdymas), Nijolė Gasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Dovilė Zabitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Aušra Šetkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Sandra Rimkienė, logopedė, Vitalija Diburienė, visuomenės sveikatos specialistė dirbanti ikimokyklinėje įstaigoje, Agnė Tamošauskienė, tėvų atstovė, parengė Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Sveikatos stiprinimo 2024-2028 metų programą „Aš sveikas, saugus ir laimingas vaikas“. 2023 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino šią programą ir priėmė sprendimą pratęsti mūsų mokyklai Sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką iki 2028 metų gruodžio 18 dienos. Laukia nauji darbai ir iššūkiai. Kartu mes galime daugiau.

Skip to content