Menu Close

Patvirtinta Sveikatos stiprinimo programa 2014-2018 m.

Šį pavasarį mūsų įstaigos pedagogų komanda parengė Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Sveikatos stiprinimo programą 2014-2018 metams“. Programą rengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja sveikatingumo programai įgyvendinti Audronė Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gasauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Loreta Valužienė, Gražina Žilienė, Vilija Butkuvienė, auklėtoja Dovilė Žalandauskienė, logopedė Daiva Baltinienė.

2014 metų balandžio 29 diena vykusiame Lietuvos mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos, kurią sudaro LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, posėdyje, mūsų įstaigos „Sveikatos stiprinimo programa 2014-2018 metams“ buvo įvertinta teigiamai. Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dar katą pripažintas Sveikatą stiprinančia mokykla, ir pratęs sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą dar 5 metus.

Skip to content