Menu Close

Gamtosauginis projektas ,,Gamtoje viskas ratu!” (,,In Circle with Nature!”)

Vykdomas tarptautinis gamtosauginis projektas, paremtas žiedinės ekonomikos principais ,,Gamtoje viskas ratu!” (,,In Circle with Nature!”), kurio pagrindinis tikslas – supažindinti ugdytinius bei likusią bendruomenę su kompostavimo nauda ir svarba, bei sukurti įstaigoje kompostavimo erdvę. Projekto vadovės Aušra Šetkauskienė ir Dovilė Zabitienė sukvietė visus į naujai sukurtą ir įrengtą kompostavimo erdvę, supažindino su tinkamomis ir netinkamomis kompostuoti atliekomis ir kiekvienai grupei padovanojo po kompostavimo kibirėlį.

Akimirkos iš projekto vykdymo 

Skip to content