Menu Close

Gamtosauginio projekto “Gamtoje viskas ratu!” baigiamasis renginys

Baigiamas vykdyti tarptautinis gamtosauginis projektas, paremtas žiedinės ekonomikos principais, “Gamtoje viskas ratu!” (,,In Circle with Nature!), kurio pagrindinis tikslas – supažindinti ugdytinius, bendruomenę su kompostavimo nauda ir svarba, bei sukurti įstaigoje kompostavimo erdvę. Sėkmingai įgyvendinę projekto tikslus, pakvietėme visus į baigiamąjį projekto renginį. Plungės rajono savivaldybės Vietos ūkio skyriaus – ekologė Roberta Jakumienė, papasakojo apie kompostavimo naudą bei pažymėjo, kad mūsų ugdytiniai ne tik daug žino, bet ir savo veiksmais parodo, kaip rūpinasi gamta. Projekto vadovės Aušra Šetkauskienė ir Dovilė Zabitienė pasidžiaugė įrengta kompostavimo erdve, padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą projekte. Mokysimės gyventi darnoje su supančia aplinka, ugdysime aplinkai palankios vartojimo kultūros įgūdžius, pilietišką, ekologiškai mąstančią darželio bendruomenę.

Akimirkos iš projekto baigiamojo renginio

Skip to content